ВыступленияРечь ректора РАУ Дарбиняна Армена Размиковича
01.09.2018
Уважаемые коллеги, друзья, студенты-первокурсники, уважаемый господин Посол, уважаемый господин секретарь Совета Безопасности! У нас  сегодня большой праздник. Мы приветствуем наших дорогих первокурсников. Мы благодарим их за выбор – выбор лучшего университета в мире (как у нас принято говорить в РАУ).
 
Я и мои коллеги прилагаем много усилий для того, чтобы наш университет из года в год становился лучше, краше, качественнее, чтобы образование и наука были бы на уровне мировых стандартов. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы вобрать в себя лучшее наследие российской и армянской систем образования, российкой и армянской науки и культуры. Мы считаем, что наш университет является лучшим примером армяно-российского взаимодействия.
 
И ваш нынешний состав первокурсников, который сделал свой достойный выбор, с сегодняшнего дня пополняет ряды многотысячной семьи раушников, которые живут по своим собственным стандартам, согласно собственному Кодексу Чести. С первого дня вашего пребывания в университете вы будете окружены атмосферой тех ценностей, которые мы в РАУ утвердили и несем в себе – Свобода, Любовь, Взаимодействие, Творческая инициатива, Развитие личности –  это все входит в набор тех ценностей, которые мы развиваем в Российско-Армянском университете. Добро пожаловать!
 
Հայ-Ռուսական համալսարանի սիրելի նոր ուսանողներ, հաջողություն եմ ձեզ մաղթում: Ես  ձեզ ողջունում եմ՝ շնորհավորելով ձեր մուտքը մեր համալսարան, շնորհակալություն հայտնելով ձեր  ընտանիքներին այս գեղեցիկ ընտրության համար և մեր հրաշալի դասախոսական կազմի անունից վստահեցնում եմ, որ դուք գործ եք ունենալու լավագույն կրթական համակարգի հետ: Բարի ՜  երթ ձեզ: